תתחיל להשוות ולחסוך!

בחר וחסוך

תקנון תנאי שימוש

 

אנו שמחים לארח אותך באתר "המשווה" שכתובתו: http://www.amashve.co.il

לפני השימוש באתר, נא קרא את תנאי השימוש המפורטים כאן בעיון. השימוש באתר בכפוף ובהוראת תקנון זה, והגלישה בו ו/או הרשמתך, כולל השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה, קריאת מידע, הצעות או כל תוכן המתפרסם בו, ייחשבו להסכמה מצידך לתנאים המפורטים בו.

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 

 1. התנאים המפורטים בהסכם זה, יהוו בסיס משפטי בלעדי לכל התדיינות משפטית בין המשתמש לבין האתר (או נציג מטעמו) -הנוגעת לשימוש באתר.
 2. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. האתר מציע לגולשים לקבל פניות רלוונטיות מספקי השירות המופיעים בו, בניהן פניות הנוגעות להצעות בתחומי תוכן, שיווק, פרסום מצד שלישי, ע"י  מילוא טופס דיגיטלי באתר המגיע למפעילים (של האתר) ו/או לספקי השירות.
  הכניסה, וכל שימוש באתר, מהווים הסכמה לקבלת התכנים שפורטו לעיל, בסעיף זה, באמצעות דוא"ל או בהודעת טקסט, כשתדירות שליחת תכנים אלו נתונה לשיקול דעתם של מנהלי האתר.
 6. ההרשמה והשימוש באתר מיועדים ומותרים לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 9. האתר אינו מיועד לשימוש כאתר מכירות, או כאתר המציע או ממליץ על מוצרים, מסלולים, חבילות או שירותים ספציפיים כלשהם, וכן אינם לוקחים חלק או מעורבים בתהליכי האספקה. לפיכך, השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים בו, הם על דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר, מפעיליו או מי מטעמם לא יישאו באחריות לתוכן הפרסומי והמסחרי המפורסם באתר. במקרה שתיפול טעות בתוכן האתר, למרות המאמצים להביא תוכן אמין ומדויק, למשתמש לא תהיה כל זכות או עילה ליהנות מהטעות באופן כלשהו. בדיקת אמינות התוכן וכל שימוש בו הוא על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יישא באחריות לכל נזק מסוג שהוא, או טעות שתיגרם כתוצאה משימוש ומהסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר, לפיכך, לא תהיה הנהלת האתר, מפעיליו או מי מטעמם מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק, הפסד, רכישה או כל חבות, פגיעה, טיב המוצר הנרכש או כל בעיה/נזק אחרים שיגרמו כתוצאה מכך.
 10. תמונות המוצגות באתר הן למטרת המחשה בלבד, ואין בהן להבטיח את נראות המוצר או כל הבטחה אחרת לגביו.  
 11. הנהלת האתר או מפעיליו לא יישאו באחריות בגין כל נזק שיגרם, ישירות או בעקיפין, למחשב או מכשיר הקצה של המשתמש, לרבות תוכנה, חומרות וירוסים, מידע שאבד / נמחק וכדומה, והאמור כאן כולל תוכנות מעקב, וירוסים או תוכנות עוינות מכל סוג שהוא.  
 12. אתר "המשווה", כולל הנהלתו ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים ועושים את המיטב, על מנת להציג מידע אמין ואיכותי באתר, עם זאת, הנהלת ומפעילי האתר אינם מתחייבים למידע מלא אודות שירותי ומוצרי ספקי השירות וצד שלישי, כולל מסלולים שונים, הנחות וכדומה.  
 13. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, כמו כן, השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד ואין להשתמש במידע ובתכנים המופיעים בו לצרכים מסחריים, אלא אם אושרו בכתב ומראש ע"י הנהלת האתר.
 14. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 16. אין השימוש באתר מקנה למשתמש זכויות באתר ו/או בזכויות היוצרים של האתר, בקניין הרוחני, או בכל זכות אחרת, למעט השימוש בכפוף לתנאי תקנון זה; כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים להנהלת האתר, כולל כלל התמונות, היישומים, הגריד הכללי, העיצוב, הטקסטים, קוד המחשב, לוגואים, סימני מסחר וכל מרכיב אחר הנוגע לאתר והשייך לו.  אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, לשנות, לעבד, להעביר לרשות הציבור, למכור או להשכיר, ולפרסם בפומבי באופן כלשהו, חלקי או מלא, באף מדיה כלשהי, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב ומראש, מהנהלת האתר. כל הפרה של הזכויות המפורטות לעיל, יגרום לסגירת חשבון המשתמש – וזה יישא בכלל ההוצאות אשר ייגרמו להנהלת האתר, מפעיליו ולספקים המופיעים בו.
 17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 19. על מנת לאחסן מידע אודות המשתמש העדפותיו, שירותים בהם התעניין ואזורי התוכן בהם ביקר, עושה האתר שימוש בעוגיות (Cookies). בעצם השימוש באתר נותן המשתמש הרשאה לאתר להטמין עוגיות במחשב או בציוד הקשב באמצעותו התחבר לאתר וגלש בו.
 20. מתן שימוש באפשרויות תגובות, פניות, הצעת פתרונות, המלצות ודעות, פורומים וחדרי דיון, הן למשתמש והן לספקים, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. אין התחייבות על תקינותם של שירותים אלה, כמו כן עשויה הנהלת האתר להחליט על שינויים מעת לעת הן ברמת התוכן והן ברמת מבנה האתר.
 21. הנהלת האתר אינה אחראית על תגובות גולשים מחד ועל תגובות נציגי הספקים, מאידך, וכמו כן אינה אחראית על ההתקשרויות העשויות להיווצר בין משתמשים לספקים, ובין משתמשים לבין עצמם.
 22. במקרה ונתקלתם בתוכן או פרסום כלשהו באתר- בעל אופי פוגעני או בלתי הולם, אנא פנו אלינו, לתיבת הדוא"ל: info@amashve.co.il
 23. השארת פרטים באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות הודעות טקסט (SMS) בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. כל משתמש רשאי להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה לתיבת הדוא"ל: info@amashve.co.il
 24. המשתמש מסכים בזאת שלא לעשות כל שימוש העומד בניגוד לתנאי השימוש ולחוק, לרבות כל פעולה שעשויה לפגוע באתר עצמו, תפעולו או לפגיעה במשתמשים אחרים ובחוויית המשתמש שלהם.
 25. המשתמש יישא באחריות השיפוי להנהלת האתר, מפעיליו וכל מי מטעמו לרבות עובדי האתר, ספקיו וכו' בגין כל הפסד, פגיעה, טענה, אובדן רווח, פגיעה בתדמית, תשלומים וחבויות, שכר טרחה או כל נזק, שיגרם לאחד מהגורמים המפורטים לעייל, בעקבות הפרת תקנון זה על ידו, או בעקבות הפרתן של זכויות צד ג' או הוראות דין כלשהן- ישירות או בעקיפין.

התחייבות המשתמש לשיפוי כמפורט לעיל בסעיף זה, תחול, בין אם האתר והנהלתו מהווים צד ישיר לתביעה המשפטית, ובין אם לא. 

 1. במטרה לשמור על פרטיות המשתמשים והגנה על פרטיות המידע שנמסר על ידם באתר, מפעיל האתר מערכות אבטחת מידע מתקדמות. עם זאת, אין ערובה מוחלטת לכך שהמידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או לשרתי האתר. בעצם השימוש באתר, מוותר המשתמש על כל טענה, דרישה או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו, כתוצאה מדליפת המידע וחשיפתו
 2. האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך, המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים, לרבות: גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתו  של האתר.
 3.  האתר רשאי להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהוא מציע, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאי האתר לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר)
 4. בנוסף, האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר.  בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 5. האתר, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 6. המחאת זכויות וחובות- הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על פי תקנון זה, לרבות השירותים והיישומים שבו לצד שלישי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. עצם השימוש ו/או ההצטרפות לאתר, מהווה ויתור מטעם המשתמש על כל זכות להמחות לאחר זכויות ו/או התחייבויות, הנוגעות לאתר "המשווה" ולשירותיו.  
 7. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד האתר יהא מחוייב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
 8. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.
 9. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.
 10. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת הt,r בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל
 11. האתר ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 12. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון

המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת  לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.

לכל שאלה, פרטים או בירור לגבי תנאי השימוש באתר, אנא פנו אלינו בצירוף שמכם המלא ופרטי ההתקשרות עמכם, לתיבת הדוא"ל: info@amashve.co.il ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.

צוות המשווה מאחל לכם חוויית משתמש נעימה ואפקטיבית.

airplane

הכתבות שיעשו עבורכם
את ההשוואות הפיננסיות, אל תפספסו...

תקראו ותשוו!

לכתבות נוספות